top of page

המומחיות שלי: רשלנות רפואית

לעיתים טיפול רפואי לא משיג את מטרתו, ועלול אף לגרום לנזק.

לא תמיד מדובר ברשלנות, לעיתים מדובר בסיבוך ידוע. השאלה אותה יש לבחון: האם הגורם המטפל סטה מפרקטיקה רפואית סבירה והאם הנזק הינו כתוצאה מחריגה זו. יש לבחון בזהירות כל מקרה על מנת להבין האם אכן ישנה עילת תביעה.

 

לבחינה ובדיקת זכאותכם, אשמח לתאם פגישת ייעוץ בהקדם.

bottom of page